Thursday, 17 July 2014

Posted by Samirsinh Dattopadhye On July 17, 2014
11 assurances of shri sai baba

शिरडीस ज्याचे लागतील पाय । 
टळती अपाय सर्व त्याचे ॥ १ ॥

माझ्या समाधीची पायरी चढेल । 

दु:ख हे हरेल सर्व त्याचे ॥ २ ॥

जरी हे शरीर गेलो मी टाकून । 

तरी मी धावेन भक्तासाठी ॥ ३ ॥

नवसास माझी पावेल समाधी । 

धरा द्रुढ बुध्दी माझ्या ठायी ॥ ४ ॥

नित्य मी जिवंत,जाणा हेंची सत्य । 

नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे ॥ ५ ॥

शरण मज आला आणि वाया गेला । 

दाखवा दाखवा ऐसा ॥ ६ ॥

जो जो,मज भजे,जैसा जैसा भावे । 

तैसा तैसा पावे,मीही त्यासी ॥ ७ ॥

तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा । 

नव्हे हे अन्यथा वचन माझे ॥ ८ ॥

जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस । 

मागे जे जे त्यास ते ते लाभे ॥ ९ ॥

माझा जो जाहला कायावाचामनीं । 

तयाचा मी रुणी सर्वकाळ ॥ १० ॥

साई म्हणे तोची तोची झाला धन्य । 

झाला जो अनन्य माझ्या पायी ॥ ११ ॥

Posted by Samirsinh Dattopadhye On July 17, 2014
Sai Satcharitra Panchasheel Exam Paper Feb 2014
  For Download Click on Image then Right Click and Select Save as Image

 Sai Satcharitra Panchashil Exam Paper Feb 2014

Sai Satcharitra Panchashil Exam Paper Feb 2014

Posted by Samirsinh Dattopadhye On July 17, 2014
Sai Satcharitra Panchashil Pariksha Paper Aug 2013 

 For Download Click on Image then Right Click and Select Save as Image

Sai Satcharitra Panchashil Exam Paper August - 2013

Sai Satcharitra Panchashil Exam Paper August - 2013

Wednesday, 16 July 2014

Posted by Samirsinh Dattopadhye On July 16, 2014

SHREE SAI SAMARTHA VIDNYAN PRABODHANI 

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS 

RESULT OF FEBRUARY 2013

PRATHAMA EXAM RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED ON 11/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANK SECOND RANK THIRD RANK

SNEHAL GADKARI

PRAKASH LELE

SANDEEP MAHAJAN
ANJANA MAHAJAN

RESULT OF FEBRUARY 2013

DWITIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK
BAKUL PRADIP MERCHANT
PRABHAKAR DESHPANDEDURGESH HATTIKUDUR


SHWETA PRAKASH LELE
VANDANA SUNIL PENDHARKAR
DR. AANAND BARVE


RESULT OF FEBRUARY 2013

TRUTIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

DR. VAIBHAV BHIDE
DR. HARSHALI LOKHANDEYEZADI DHANJISHAH VARIYAVA

SAROJ BHIDE

SUDESH JANARDAN RAO

SEEMA ONIL DHEER

RESULT OF FEBRUARY 2013

CHATURTHI EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

PRADEEP SHANTARAM KADAV

SURESH PATIL
GIRISH KALE

DR. PRIYA DALAVISNEHA SAPRE
RUPALI KHISMATRAO

RESULT OF FEBRUARY 2013

PANCHAMI EXAM  RANK HOLDERS


THIS RESULT WAS DECLARED ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK
PRIYA CHITRIGEEVINAYAK NAIKDESAI

SHILPA NERURKAR


DR. NISHIKANT VIBHUTE
LATA ORAPE