Wednesday, 16 July 2014

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS - RANK HOLDERS OF FEBRUARY 2013


SHREE SAI SAMARTHA VIDNYAN PRABODHANI 

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS 

RESULT OF FEBRUARY 2013

PRATHAMA EXAM RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED ON 11/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANK SECOND RANK THIRD RANK

SNEHAL GADKARI

PRAKASH LELE

SANDEEP MAHAJAN
ANJANA MAHAJAN

RESULT OF FEBRUARY 2013

DWITIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK
BAKUL PRADIP MERCHANT
PRABHAKAR DESHPANDEDURGESH HATTIKUDUR


SHWETA PRAKASH LELE
VANDANA SUNIL PENDHARKAR
DR. AANAND BARVE


RESULT OF FEBRUARY 2013

TRUTIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

DR. VAIBHAV BHIDE
DR. HARSHALI LOKHANDEYEZADI DHANJISHAH VARIYAVA

SAROJ BHIDE

SUDESH JANARDAN RAO

SEEMA ONIL DHEER

RESULT OF FEBRUARY 2013

CHATURTHI EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

PRADEEP SHANTARAM KADAV

SURESH PATIL
GIRISH KALE

DR. PRIYA DALAVISNEHA SAPRE
RUPALI KHISMATRAO

RESULT OF FEBRUARY 2013

PANCHAMI EXAM  RANK HOLDERS


THIS RESULT WAS DECLARED ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK
PRIYA CHITRIGEEVINAYAK NAIKDESAI

SHILPA NERURKAR


DR. NISHIKANT VIBHUTE
LATA ORAPE


No comments:

Post a Comment