Showing posts with label rank holders. Show all posts
Showing posts with label rank holders. Show all posts

Saturday, 29 November 2014

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS - RANK HOLDERS OF AUGUST 2014

SHREE SAI SAMARTHA VIDNYAN PRABODHANI 

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS 

RESULT OF AUGUST 2014

(1) PRATHAMA EXAM  RANK HOLDERSFIRST RANK : -

1) DR. VAIBHAV BHIDE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECOND RANK : -

1) DR. HARSHALI LOKHANDE


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THIRD RANK : -

1)KALLAPPA ISHWAR DESURE (Gadhinglaj)

2) YEZADI DHANJISHAH VARIYAAVA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) DWITIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANK : -

1) DAISY PARDIWALA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECOND RANK : -

1) AMBALAL SADHU

2) KAVITA PALANDE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THIRD RANK : -

1) AKSHATA CHAUBAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) TRUTIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM


FIRST RANK : -

1) SAMIKSHA SALIAN
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECOND RANK : -

1) CHITRA CHABUKSWAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THIRD RANK : -

1) ANANT DESHPANDE

2) LALITA WAGH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4) CHATURTHI EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM


FIRST RANK : -

1) ANJANA MAHAJAN


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECOND RANK : -

1) PRAKASH LELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THIRD RANK : -

1) SANDEEP MAHAJAN

2) SEEMA SAHATRABUDDHE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) PANCHAMI EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM


FIRST RANK : -

1) BAKUL MERCHANT


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SECOND RANK : -

1) RENUKA ATALE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THIRD RANK : -

1) PRABHAKAR DESHPANDE

2) SHEWTA LELE

3) VILAS PAWASKAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, 19 August 2014

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS - RANK HOLDERS OF AUGUST 2013


SHREE SAI SAMARTHA VIDNYAN PRABODHANI 
SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS 

RESULT OF AUGUST 2013
(1) PRATHAMA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK
PRIYA RAMESH CHITRIGI

CHITRA NITIN  CHABUKSWAR
LEENA NAYAN NABAR


SAMIKSHA YASHWANT SALIYAN

RESULT OF AUGUST 2013
(2) DWITIYA EXAM  RANK HOLDERS


THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

PRAKASH LAXMAN LELE
YOGESH VILAS BHASE
SANDEEP  MAHAJAN


ANJANA SANDEEP MAHAJAN
DEEPAK MURLIDHAR PRADHANSHILPI  SIRCAR

RESULT OF AUGUST 2013
(3) TRITIYA EXAM  RANK HOLDERS


THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM 
FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

BAKUL PRADIP MERCHANT

PRABHAKAR RAVJIRAO DESHPANDE

DR. ANAND BHASKAR BARVE


VILAS BHIVA PAWASKAR

SHWETA PRAKASH LELE


ROOPA HEMAN TAYSHETI

RESULT OF AUGUST 2013
(4) CHATURTHI EXAM  RANK HOLDERS


THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM 
FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

DR. VAIBHAV BHIDE

SAROJ BHIDE

DR. HARSHALI VISHWAS LOKHANDE

YEZDI DHANANJAY VARIAVA ADV. BAPU  MAHAJAN

RESULT OF AUGUST 2013
(5) PANCHAMI EXAM  RANK HOLDERS


THIS RESULT WAS DECLARED AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

DAISY YAZDI PARADIWALLA

SURESH JANARDAN PATIL
MAHENDRA KASHINATH CHAVHAN

Wednesday, 16 July 2014

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS - RANK HOLDERS OF FEBRUARY 2013


SHREE SAI SAMARTHA VIDNYAN PRABODHANI 

SHREE SAISATCHARITRA PANCHASHEEL EXAMS 

RESULT OF FEBRUARY 2013

PRATHAMA EXAM RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED ON 11/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANK SECOND RANK THIRD RANK

SNEHAL GADKARI

PRAKASH LELE

SANDEEP MAHAJAN
ANJANA MAHAJAN

RESULT OF FEBRUARY 2013

DWITIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK
BAKUL PRADIP MERCHANT
PRABHAKAR DESHPANDEDURGESH HATTIKUDUR


SHWETA PRAKASH LELE
VANDANA SUNIL PENDHARKAR
DR. AANAND BARVE


RESULT OF FEBRUARY 2013

TRUTIYA EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

DR. VAIBHAV BHIDE
DR. HARSHALI LOKHANDEYEZADI DHANJISHAH VARIYAVA

SAROJ BHIDE

SUDESH JANARDAN RAO

SEEMA ONIL DHEER

RESULT OF FEBRUARY 2013

CHATURTHI EXAM  RANK HOLDERS

THIS RESULT WAS DECLARED  ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK

PRADEEP SHANTARAM KADAV

SURESH PATIL
GIRISH KALE

DR. PRIYA DALAVISNEHA SAPRE
RUPALI KHISMATRAO

RESULT OF FEBRUARY 2013

PANCHAMI EXAM  RANK HOLDERS


THIS RESULT WAS DECLARED ON 24/04/2013 AT SHREE HARIGURUGRAM

FIRST RANKSECOND RANKTHIRD RANK
PRIYA CHITRIGEEVINAYAK NAIKDESAI

SHILPA NERURKAR


DR. NISHIKANT VIBHUTE
LATA ORAPE